NI LUI QUEANO Sa paghulaw ng nagdaangulan Ramdam ang alingasngas ng hangin Kahit pagatol-gatol lamang Tumitiim sa kaibuturan Lumilikha ng sugat Kahit minsang pitik Minimithi lagi ang katahimikan Sa mga tikatik Kahit sinusuway wari Ng mga bubungan ng pananaginip Marami pa ring kabalyerong Nangangahas mag lakbay Pangkating makabayan Na walang dalang mithiin Sa makikitid na da ng ng tagumpay Balakyot lagi ang paglaban Lalo na't pinupulot sa hangin Ang mga kataga ng pagkatha Hindi ito pag lalagom lamang O paratang o kabalintunaan Nagkalat ang kulto ng pag samba Kung kaya ditto na bubulid Ang pagbagsak ng bayan Kabataang naliligig ng ng landas Panahonito ng pagninilay-nilay Dapat sagutin ng mga makata Muk baluktot na kataga Kinakailangan ang pagtulig sa Tuwirang tuwirinang mga salita Halimbawa'y sa mga impang dayo Kumakamkam sa mga lupang katutubo Hindi kailan man nagwawakas Ang pagbaklas sa mga malinggawi Lalo't pinuno ang nag-uuwi在siyang naghahari ng dahas Ang makata'y manghuhubog印地语lamang ng mga salita Upang mag-usig at lumikha ng alimpuyo Pumapanig dapat sa pangunguna Bumubuwag sa mga pedestal Ng mga naghaharing-uri Padron ng inaapi't kinukutya Episodyo ito nang panahong Binabalinguyngoy ng maraming salita Dahil maraming makata Sinimsim ng rangya Ngunit may higit na pintas na dapat ikatuwa可以任何ang makata Kapag pumupurol na ang pluma达帕蒂hasa't ipangtaga奥唐sumuhay ang ragasa!

team
team
team
team
team
team